Yüzde Hesapla (yuzde.gen.im) ile kolayca yüzde hesaplamaları yapabilirsiniz.

?

Bir sayının yüzdesini hesapla

100'ün yüzde 20'sini hesaplamak için ilk kutuya 100, ikinci kutuya 20 yazın.

Örnek: 90 kişlilik bir sınıfta öğrencilerin yüzde 10'u başarılıysa ilk kutuya 90, ikinci kutuya 10 yazarak kaç öğrencinin başarılı olduğunu hesaplayabilirsiniz.

İşlem: 90 x 10 / 100 = 9

?

Çözüm:

Bir sayının yüzdesini hesapla

sayısının     % =
?

Bir sayının diğer sayının yüzde kaçı olduğunu hesapla

100'ün 1000'in yüzde kaçı olduğunu hesaplamak için ilk kutuya 100, ikinci kutuya 1000 yazın.

Örnek: Bir sınıfta 90 öğrenci varsa 18 öğrencinin sınıfın yüzde kaçı olduğunu hesaplamak için birinci kutuya 18, ikinci kutuya 90 yazın.

İşlem: 18 x 100 / 90 = 20

?

Çözüm:

Bir sayının, diğer sayının yüzde kaçı olduğunu hesapla

sayısı,     sayısının %
?

Değişimi yüzde olarak hesapla

100 sayısı 200 olduğunda değişimi yüzde olarak hesaplamak için birinci kutuya 100, ikinci kutuya 200 yazın.

Örnek: Bir sınıfta 60 öğrenci varken artarak 90 öğrenci olduğunda artışın yüzde kaç olduğunu hesaplamak için ilk kutuya 60 ikinci kutuya 90 yazın.

İşlem: (90-60) / 60 x 100 = 50

?

Çözüm:

Değişimi yüzde olarak hesapla

sayısı,     olduğunda değişim %
?

Sayıyı belirli bir yüzde olarak artırmak ya da azaltmak

100 sayısını yüzde 20 artırmak ya da azaltmak için birinci kutuya 100, ikinci kutuya 20 yazıp artırma/azaltma seçeneğinden istediğinizi seçin.

Örnek: Bir sınıfta 70 öğrenci varken yüzde 10 arttığında kaç öğrenci olduğunu hesaplamak için ilk kutuya 70 ikinci kutuya 10 yazın ve artarsa seçeneğini seçin.

İşlem: 70 + (70 x 10 / 100) = 77   70 - (70 x 10 / 100) = 63

?

Çözüm:

Sayıyı belirli bir yüzde olarak artırmak ya da azaltmak.

sayısı,     % =
Kısayol tuşları; Tab, F2, F4