KDV, Katma Değer Vergisinin kısaltılmış adıdır. Katma Değer Vergisi mal ve hizmetlerin satışı sırasında, mal veya hizmetin fiyatının belli bir oranı nispetinde alıcının satıcıya ödediği harcama üzerinden alınan bir dolaylı vergi türüdür. Ürünün ilk üretiminden nihai satışına kadar bütün ara alıcılar da bu vergiyi ürünü kendilerine satan satıcıya ödediğinden bu vergiyle ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamadaki katma değeri vergilendirilmiş olmaktadır.

Hesap Makinesi ile KDV hesaplaması şöyle yapılır;

KDV'li tutarı hesaplamak
KDV'siz tutardan KDV'li tutarı hesaplamak istiyorsanız, örneğin KDV oranı %18 ise
KDV'siz Tutar x 1,18
işlemiyle hesaplayabilirsiniz.

KDV'li tutardan KDV'siz tutar hesaplamak
KDV'li tutardan KDV'siz tutarı hesaplamak istiyorsanız, örneğin KDV oranı %18 ise
KDV'li Tutar / 1,18
işlemiyle hesaplayabilirsiniz.

KDV Hesaplamalarını sitemizden online olarak yapabilmeniz gerekli hesaplama araçları hazırlanmaktadır. Sabrınıza teşekkür ederiz